NISSAN Cabstar (2007年 - 2009年 ) MK3

排氣量:2.5
電瓶規格:JIS D-R 31 公分長

NISSAN Cabstar (1999年 - 2007年 ) MK2

排氣量:3.2
電瓶規格:JIS E-R 41 公分長

NISSAN Cabstar (1995年 - 1999年 ) MK1

排氣量:3.2
電瓶規格:JIS D-R 31 公分長